Kde trénujeme

Bratislava

- ŽIVÁ TRÁVA - futbalové ihrisko Mamateyova 4, Petržalka (Seleziáni Dona Bosca)

- UMELÁ TRÁVA - futbalové ihrisko Partizánska Lúka (Cesta na červený most)

- UMELÁ TRÁVA - futbalové mini ihrisko Svet hier (Rača)

- UMELÁ TRÁVA - futbalové ihrisko SDM Domino (Trnávka)


Banská Bystrica

- UMELÁ TRÁVA - Ihrisko MUT NEMCE - Nemčianska cesta, 974 01 Nemce (Nemčianska otočka)

- ŽIVÁ TRÁVA - Ihrisko PIENINSKÁ - ZŠ Pieninská, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

Možná vzájomná dohoda iného miesta tréningu po konzultácií s trénerom.


Termíny a čas si individuálne každý týždeň dohodnete s trénerom v danom meste.

Bratislava - tréner Ján Smatana: +421 911 531 773 

Banská Bystrica - tréner Martin Dvoran +421 904 996 378