Zakladateľ


Mgr. Robert Turák

Mgr. Robert Turák
Mgr. Robert Turák

Robert založil športovú organizáciu Rioso v roku 2016 v Prahe. Od tej doby Rioso rozvíja deti a mládež v športe. Po niekoľkých rokoch pôsobení v ČR sa postupne Rioso rozšíruje aj na Slovensko. Robert má pôsobisko v Prahe. 

Skúsenosti

Mládežnícky tréner: FK Dukla BB, FK Dukla Praha (8 rokov), tréner Rioso (7 rokov)

Vzdelanie

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - odbor telesná výchova a šport (Mgr.)

Licencie a certifikáty

- futbalová UEFA "A" licencia, plavecký preukaz "Plavec záchranca", kurz lyžiarského inštruktora

robert.turak@rioso.cz

+420 777 534 348


Banská Bystrica

Hlavný tréner

Mgr. Pavel Širka, PhD.

Pavel vedie tréningy a celú organizáciu v Banskej Bystrici. Koordinuje trénerov a vedie komunikáciu s rodičmi. 

Skúsenosti

Mládežnícky tréner: FK Dukla Banská Bystrica, OFK Slovenská Ľupča, FK Podkonice (9 rokov)

Vzdelanie

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - titul Mgr. a PhD. 

Licencie a certifikáty

- futbalová UEFA "B" licencia

pavel.sirka@rioso.sk

+421 944 207 580


Tréneri

Mgr. Ivan Varga

Mgr. Ivan Varga
Mgr. Ivan Varga

Ivan je skúsený tréner, ktorý sa zameriava na futbalové a atletické tréningy. 

Skúsenosti

Mládežnícky tréner: FK Brusno, FK Rakytovce, TJ Medzibrod, Futbalová škola Mareka Hamšíka (12 rokov)

Vzdelanie

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - odbor telesná výchova a šport (Mgr.)

Licencie a certifikáty

- futbalová UEFA "A" licencia

ivan.varga@rioso.sk

+421 949 255 991


Bc. Vladislav Slovák

Bc. Vladislav Slovák
Bc. Vladislav Slovák

Vlado má v Rioso funkciu futbalového a atletického trénera, ktorý pôsobí v Basnkej Bystrici a vo Zvolene. Špecializuje sa aj na fyzioterapiu. Jeho služby môžete kedykoľvek využiť. Je však potrebná rezervácia dopredu. 

Hráčské skúsenosti

Zvolen 2.liga a 3.liga , Kováčová 3.liga

Vzdelanie

- SZU Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (Bc.), odbor Fyzioterapia

Licencie a certifikáty

- futbalová UEFA "C" licencia


Bratislava

Hlavný tréner

Ing. Ján Smatana

Ing. Ján Smatana
Ing. Ján Smatana
Ján vedie tréningy a celú komunikáciu v Bratislave. Jeho služby môžete kedykoľvek využiť. Je však potrebná rezervácia dopredu. 


Skúsenosti

Futbalový tréner v mládežníckych kategóriach v Banskej Bystrici. Aktuálne trénuje v klube SDM Domino Bratislava v kategórii dorastu. Pôsobil aj v Taliansku, kde bol trénerskou súčasťou detských futbalových kempov Mitico Villa.

Vzdelanie

- SPU v Nitre odbor manažment podniku (Ing.) 

Licencie a certifikáty

- futbalová UEFA "C" licencia
- Coerver© INTRO

jan.smatana@rioso.sk

+421 911 531 773