Chcete, aby Vaše dieťa bolo lepšie ako ostatní alebo zdokonalilo svoje športové výkony?
Prihláste ho na naše individuálne tréningy!

Pod vedením skúsených trenérov pomôžeme Vašému díeťaťu v jeho individuálnom rozvoji.

ŠÉFTRÉNER SLOVENSKO

ING. JÁN SMATANA 

Skúsenosti

Futbalový tréner v mládežníckych kategóriach v Banskej Bystrici. Aktuálne trénuje v klube SDM Domino Bratislava v kategórii U19. Je tiež trénerskou súčasťou COERVER akadémie v rámci Bratislavy. Pôsobil aj v Taliansku, kde bol trénerskou súčasťou detských futbalových kempov Mitico Villa.

Vzdelanie

- SPU v Nitre odbor manažment podniku (Ing.)

Licencie a certifikáty

- futbalová UEFA "B" licencia
- COERVER® KURZ 2
- Leader certifikát FAČR
- Certifikát C+ FAČR

jan.smatana@rioso.sk
+421 911 531 773


Tréneri RIOSO Bratislava

Marek Mydla 

Študent FTVŠ so zameraním na kondičné trénerstvo a učiteľstvo. 12 rokov hrával futbal v akadémií ŠK Slovan Bratislava. Popri futbale sa venoval atletike. Venuje sa tiež všeobecnej pohybovej príprave detí a plávaniu. Marekove služby môžete kedykoľvek využit. Je však potrebná rezervácia dopredu.

Matúš Tupý

Študuje na vysokej škole na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. 12 rokov hrával za FC Petržalka. Popri futbalu a škole sa venuje všeobecnej športovej a pohybovej príprave detí a mládeže. Matúšove služby môžete kedykoľvek využit. Je však potrebná rezervácia dopredu.

Anton Tuhý

Anton je študentom FTVŠ Univerzity Komenského v odbore kondičné trénerstvo. Momentálne pôsobí ako tréner kategórie U9 v klube SDM Domino Bratislava. Je držitelom UEFA C licencie a COERVER® 2 licencie. Antonove služby môžete kedykoľvek využit. Je však potrebná rezervácia dopredu.

Tomáš Vlnieška

Tomáš je študenteom tretieho ročníka FTVŠ odbor kondičné trénerstvo. 13 rokov hrával basketbal v Považskej Bystrici, s ktorou získal 3 krát titul Majstri Slovenska. Popri basketbale sa venuje aj iným športom napr. fitness, tenis, cyklistika. Tomášove služby na indioviduálne tréningy basketbalu/atletiky môžete kedykoľvek využit. Je však potrebná rezervácia dopredu.

Tréneri RIOSO Banská Bystrica

MGR. MARTIN DVORAN

Skúsenosti

Aktuálne mládežnícky tréner FK Dukla Banská Bystrica. Bol súčasťou viacerých futbalových kempov, napríklad talianskeho kempu Mitico Villa.

Vzdelanie

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
(Mgr.)

Licencie a certifikáty

- futbalová UEFA "A" licencia
- COEVER® INTRO

martin.dvoran@rioso.sk
+421 904 996 378


Bc. Vladimír Slovák

Vlado je držítelom futbalovej UEFA "C" licencie. V Rioso zastáva funkciu futbalového a atletického trénera, ktorý pôsobí v Basnkej Bystrici a vo Zvolene. Špecializuje sa aj na fyzioterapiu. Jeho služby môžete kedykoľvek využiť. Je však potrebná rezervácia dopredu.

Mgr. Pavel Širka, PhD.

Pali je držitelom futbalovej UEFA "B" licencie. V Rioso pôsobí ako tréner fubtalu a atletiky. Trénerské skúsenosti zbieral v MFK Dukla Banská Bystrica a v Slovenskej Ľupči. Jeho služby môžete kedykoľvek využiť. Je však potrebná rezervácia dopredu.