Chcete, aby Vaše dieťa bolo lepšie ako ostatní alebo zdokonalilo svoje športové výkony?
Prihláste ho na naše individuálne tréningy!

Pod vedením skúsených trenérov pomôžeme Vašému díeťaťu v jeho individuálnom rozvoji.

ŠÉFTRÉNER SLOVENSKO

ING. JÁN SMATANA 

Skúsenosti

Futbalový tréner v mládežníckych kategóriach v Banskej Bystrici. Aktuálne trénuje v klube SDM Domino Bratislava v kategórii U19. Je tiež trénerskou súčasťou COERVER akadémie v rámci Bratislavy. Pôsobil aj v Taliansku, kde bol trénerskou súčasťou detských futbalových kempov Mitico Villa.

Vzdelanie

- SPU v Nitre odbor manažment podniku (Ing.)

Licencie a certifikáty

- futbalová UEFA "B" licencia
- COEVER® INTRO
- Leader certifikát FAČR
- Certifikát C+ FAČR

jan.smatana@rioso.sk
+421 911 531 773


Tréneri RIOSO Bratislava

Marek Mydla

Študent FTVŠ so zameraním na kondičné trénerstvo a učiteľstvo. 12 rokov hrával futbal v akadémií ŠK Slovan Bratislava. Popri futbale sa venoval atletike. Venuje sa tiež všeobecnej pohybovej príprave detí a plávaniu. Marekove služby môžete kedykoľvek využit. Je však potrebná rezervácia dopredu.

Matúš Tupý

Študuje na vysokej škole na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. 12 rokov hrával za FC Petržalka. Popri futbalu a škole sa venuje všeobecnej športovej a pohybovej príprave detí a mládeže. Matúšove služby môžete kedykoľvek využit. Je však potrebná rezervácia dopredu.

Anton Tuhý

Anton je študentom FTVŠ Univerzity Komenského v odbore kondičné trénerstvo. Momentálne pôsobí ako tréner kategórie U9 v klube SDM Domino Bratislava. Je držitelom UEFA C licencie a COERVER® 2 licencie. Antonove služby môžete kedykoľvek využit. Je však potrebná rezervácia dopredu.

Erik Suja

Erik je študent FTVŠ so zameraním na kondičné trénerstvo a učiteľstvo. Hráčske skúsenosti z mládežníckych akadémií Jupie Banská Bystrica, FC Nitra a MŠK Žilina. Trénerské skúsenosti s prácou s mládežou v Rimavskej Sobote. Momentálne sa stále venuje futbalu a kondičnej príprave amatérskych športovcov. Jeho služby môžete kedykoľvek využit. Je však potrebná rezervácia dopredu.

Marek Šovčík

Marek má skúsenosti z profesionálneho futbalu ako hráč FK Dukla Banská Bystrica, či zo Slovenskej reprezentácie U20. Momentálne je aktívnym hráčom rakúskeho FC Veganis Sankt Andrä. Marekove služby môžete kedykoľvek využit. Je však potrebná rezervácia dopredu.

Križan Bálint

Bálint je futbalovej UEFA "B" licencie, kurzu COERVER® 2. V súčasnosti pôsobí ako asistent v klube SDM DOMINO v kategórií U15. Bálintove služby môžete využit v rámci futbalových ako aj altetických tréningov. Je však potrebná rezervácia dopredu.

Tréneri RIOSO Banská Bystrica

MGR. MARTIN DVORAN

Skúsenosti

Aktuálne mládežnícky tréner FK Dukla Banská Bystrica. Bol súčasťou viacerých futbalových kempov, napríklad talianskeho kempu Mitico Villa.

Vzdelanie

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
(Mgr.)

Licencie a certifikáty

- futbalová UEFA "A" licencia
- COEVER® INTRO

martin.dvoran@rioso.sk
+421 904 996 378


Bc. Vladimír Slovák

Vlado je držítelom futbalovej UEFA "C" licencie. V Rioso zastáva funkciu futbalového a atletického trénera, ktorý pôsobí v Basnkej Bystrici a vo Zvolene. Špecializuje sa aj na fyzioterapiu. Jeho služby môžete kedykoľvek využiť. Je však potrebná rezervácia dopredu.

Mgr. Pavel Širka, PhD.

Pali je držitelom futbalovej UEFA "B" licencie. V Rioso pôsobí ako tréner fubtalu a atletiky. Trénerské skúsenosti zbieral v MFK Dukla Banská Bystrica a v Slovenskej Ľupči. Jeho služby môžete kedykoľvek využiť. Je však potrebná rezervácia dopredu.