sk-Individuálny tréning verzus hromadný tréning v klube

22.03.2023
Úvodne slovo trénera Ivana
Úvodne slovo trénera Ivana

Jedna z prvých otázok, ktorú si pre tejto téme položíš je: Prečo individuálny tréning, v čom mi pomôže, aký je rozdiel medzi individuálnym tréningom a tréningom hromadným, či skupinovým v klube?

Môj osobný pohľad na túto problematiku pri dlhoročnej trénerskej praxi hovorí jednoznačne. Individuálny tréning slúži na akýsi doplnok zlepšiť sa v konkrétnej hernej činnosti jednotlivca. Je úzko spätý s celým tréningovým procesom, ako taký balík komplexného futbalistu. Málo ktorý hráč / -ka vyniká a má zvládnuté na dobrej úrovni všetky technické zručnosti, či už pohybové schopnosti. Každý z nás má nejaké slabé stránky, na ktorých by chcel popracovať a zlepšiť sa.

Tréner Ivan s Jakubom
Tréner Ivan s Jakubom

Tréning v klube slúži najmä na zdokonaľovanie herných zručností z pohľadu majstrovského zápasu, čo znamená, že hráči sa učia predovšetkým zručnosti a činnosti, ktoré využijú v samotnom zápase. V klube sa nachádza na tréningovom procese (TP) cca 20 hráčov a tréningová jednotka (TJ) trvá približne 1,5 hodiny. Každý tréner si pripraví nejaký plán (konspekt) TJ, čo chce hráčov naučiť, resp. zdokonaliť na samotnom tréningu. Ale pri počte 20 hráčov sa nájdu vždy nejakí hráči, ktorí robia danú úlohu, cvičenie nie technický správne. Tréner však nemôže zastaviť priebeh TJ a venovať sa tím hráčom, ktorí to nerobia technický správne a venovať sa im, až kým to nezlepšia na požadovanú úroveň. Pokračuje v tréningu ďalej a ostáva na konkrétnych hráčov, aby sa v činnostiach, ktoré im nejdú, samí ďalej zdokonaľovali. Málo ktorý hráč sa po tréningu, alebo vo svojom voľnom čase týmto veciam venuje.

Nácvik streľby s Jakubom
Nácvik streľby s Jakubom

Z uvedeného prichádza práve individuálny tréning. Pod odborným vedením, môže tento tréning zvyšovať úroveň herných činností hráča. Vieme sa zamerať na konkrétne činnosti, herné zručnosti, ktoré hráčovi nejdú v klube, ba do konca vieme aj pracovať na zvyšovaní výkonnosti v činnostiach, v ktorých je hráč dobrý a chce ich ešte zlepšiť, aby v nich vynikal oveľa viac.

Individuálny tréning vieme prispôsobiť podľa požiadaviek hráča, rodiča (po dohode s hráčom), alebo vytvoriť tréningový plán na mieru podľa profesionálneho trénera, ktorý hráča pozná a zisti jeho aktuálny stav výkonnosti v rôznych herných činnostiach. Vieme pripraviť vstupné testy na základe ktorých zistíme aktuálny stav hráča, následne vytvoriť tréningový plán a v poslednom rade zrealizovať po pár týždňoch, tréningoch výstupne testy, ktoré porovnáme a zistíme v čom sa konkrétny hráč zlepšil, v čom stagnuje a v čom sa zhoršil a tak navrhnúť nový tréningový plán na jeho zlepšenie.

Bratia Adam a Jakub na atletickom tréningu
Bratia Adam a Jakub na atletickom tréningu

Individuálny tréning sa rovná aj individuálnemu prístupu, čo spočíva v tom, že hráč má od trénera pravidelne spätnú väzbu. Vieme spoločne komunikovať a snažiť sa pomôcť hráčovi v akejkoľvek téme. Zodpovedať akúkoľvek otázku a spoločnými silami prísť na nejaké vhodné riešenie. Preto využívame odborníkov ako je výživový poradca, ktorý sa zaoberá výživou, fyzioterapeut, ktorý rieši správnu techniku pohybu a zdravotné problémy a taktiež športový psychológ, ktorý rieši rôzne iné činnosti z pohľadu psychiky.

Futbalový kemp Rioso
Futbalový kemp Rioso

V letných mesiacoch sa realizujú a konajú rôzne tréningové kempy, ktoré veríme, že sa na Slovensku čoskoro rozbehnú. Zatiaľ prebiehajú v Prahe a chystá sa aj tréningový kemp pri mori v Taliansku. 

Autor článku: Mgr. Ivan Varga