Banská Bystrica

Základná škola Pieninská - živá tráva

Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica

Atletický štadión so živou trávou

Športový areál UMB, Tajovského 57