Bratislava

Futbalové ihrisko Petržalka - Seleziáni Dona Bosca

Mamateyova 4, 851 04 Petržalka

Spojená škola Svätej Rodiny Petržalka

Gercenova 3263, 851 01 Petržalka

SDM Domino Bratislava - Trnávka

Nerudova 8300, 821 04 Bratislava